Landbruk

VÅRÅNN: Jordbearbeiding – steinplukking – såing

IMG_1398 IMG_1392

 

 

GRASSLOTT: slåmaskin – rake – presse – innsamling/transport av rundballer

Vi tilbyr både nett og bredplast

IMG_1675IMG_1959IMG_2230

 

 

 

HØSTÅNN: Leietresking – Korntransport – leietørking av korn

IMG_2002IMG_2124IMG_2125

 

 

 

 

 

Vi har også gode samarbeidspartnere innen tørr og bløtgjødsling